Nevelési koncepció

Amikor Sík Sándor, az egyik legnagyobb nevelő egyénisége a magyar cserkészetnek, megfogalmazta a magyar cserkészet célját, egy, a korában nagyon is helyénvaló jelszót adott ki: „Krisztusibb ember, magyarabb magyar!” Ezt a jelszót emelték magasba elődeink, de a kor szellemének megfelelően tudták lefordítani a maguk nyelvére. Ma ez kicsit nehézkesebb. Sokat segít, ha van kézzel fogható, sorvezetőként alkalmazható segédanyag. Ez az!
Ez az anyag ott van minden cserkészvezető polcán, és megtalálja benne mindazt az alapot, amely munkájához szükséges. De nem örökre! Ez az anyag nem lesz kőbe vésett, és a ránk bízott gyermeket sem kell bármi áron beletörni abba a keretbe, ami e könyv hasábjaink kibontakozik! A cserkésztörvény leírja, milyen a cserkész. Minden nap küzdelem, hogy a lehető legközelebb kerüljünk ehhez az eszményhez. Mi vezetők sokszor már önmagunkat neveljük ennek érdekében, és neveljük a ránk bízottakat. A közelítés a dolgunk. Nem a beleillesztés!

Lehet sok dolgot máshogy csinálni, mint ahogy itt le van írva. De nem lehet eltérni a cserkészet alapjaitól (a meghatározástól, a céltól, az alapelvektől és a módszertől), és nem érdemes a gyereknek olyat adni,ami nem érdekli, amivel nem akar foglalkozni,amit nem érez magáénak. Ne akarj kim-játékot egyetemistákkal, vagy mélyen szántó beszélgetést a közéletről alsósokkal. Ez egy szakmai segédanyag. Ha bármilyen észrevételed van, kérlek jelezd. Akár csak egy elütés, akár meghaladott hasonlat. Mert ez az anyag a mindenkori magyar cserkészvezetés segédanyaga kíván lenni, állandóan megújulva, felfrissülve.