Vezetőképzés


A vezetőképzés célja, hogy olyan vezetőket képezzen, akik képesek a cserkészet nevelési programjának megvalósítására.
Vezetőképzésünk több szinten valósul meg.

A vezetői és vezetőképzési szintek:

1. Őrsvezető: közvetlen ifjúságnevelő munkát végző vezetői szint Őrsvezetőképzés
2. Segédtiszt: felnőtt nevelő, nevelő munkát végzők mentorálásának és koordinációjának szintje Segédtiszti vezetőképzés
3. Csapatparancsnok: felnőtt nevelő, egy cserkészcsapat vezetője Csapatparancsnoki
vezetőképzés
4. Cserkésztiszt: szervezeti vezetők szintje, a kerületi, országos vezetésben, a szervezet irodáiban vagy projektjeiben dolgozó tisztek Cserkésztiszti
vezetőképzés

Meghirdetések

Eseménynaptár