Őrsvezetőképzés

Az őrsvezetőképzés legfontosabb célkitűzése az a szemléletváltás, amit az őrsvezetőjelölt személyiségének fejlesztése során el kívánunk érni: vezetettből vezetővé válni. Emellett célunk, hogy jelöltjeink a képzési alkalmak során nyújtott folyamatos lelki és szellemi fejlődés lehetőségeit megragadva formálódjanak, és egyre inkább elköteleződjenek a cserkészmozgalom és annak elvei, értékei iránt. Ezt kiegészítendő kapnak vezetési ismereteket és olyan cserkésztudásbeli képzést, melyek a cserkészvezetőnél hangsúlyosabban elvárhatók (például elsősegély-nyújtási ismeretek, tájékozódás és térképhasználat, alaki ismeretek). A vezetőképzés egyéb szintjeihez képest kiemelt fontosságú az őrsvezetőképzésben a cserkészet alapvető közösségi formációjának, az őrsnek, mint egységnek a megismerése és minden hozzá kötődő vezetői tudás megszerzése.

Kerületi képzések
Országos képzések
II. kerületi Őrsvezetőképzés 18+ Őrsvezetőképzés
III. kerületi Őrsvezetőképzés  
V. kerületi Őrsvezetőképzés  
VI. kerületi Őrsvezetőképzés  
VIII. kerületi Őrsvezetőképzés  
IX. kerületi Őrsvezetőképzés