Testületek

Országos Küldöttgyűlés

Mint minden egyesület, az MCSSZ is tagokból áll. Egy egyesületi civil szervezeti formában működő szervezetnek (mint az MCSSZ) Küldöttgyűlése a legfőbb döntéshozó szerv, amely a szervezet irányát (stratégiáját), működését határozza meg. Évente minimum egy ülése van. A küldöttgyűlés hatásköre a Szövetség minden ügyére kiterjed. A felmerülő kérdésekben a legfőbb rendelkező, határozó és ellenőrző jog a Küldöttgyűlést illeti.

 

Országos Tanács

Az országos testületben a cserkészkerületek taglétszámuk alapján minden megkezdett 1000Fő után delegálnak egy tagot, az Országos Elnökség pedig 1 fővel képviselteti magát. Az OT legismertebb tevékenysége a szabályzatalkotás és az igazolási kérdések kezelése. Munkájának végzését a testület által felállított állandó, illetve ideiglenesen működő eseti (ad hoc) bizottságok segítik.

 

Országos Vezetőtiszti Testület

Az országos vezetőtiszti testület a Szövetség nevelési tevékenységét összefogó és országos szinten összehangoló szerv. Feladata a Cserkészmozgalom Világszervezetének irányvonalai alapján elkészíteni és naprakészen tartani a Szövetség nevelési programját, és egyeztetni a kerületek és az országos elnökség programterveit. Tagjai a kerületi vezetőtisztek és az országos vezetőtiszt, tanácskozási joggal a lelki közösségek egy-egy küldött tagja.

 

Országos Vezetőképzési Testület

Az országos vezetőképzési testület a Szövetség képzési tevékenységét összefogó és országos szintenösszehangoló szerv. Feladata a Cserkészmozgalom Világszervezetének irányvonalai és a Szövetség nevelési programja alapján elkészíteni és naprakészen tartani a Szövetségnek a cserkészvezetők toborzására, kinevezésére, támogatására, képzésére és megtartására vonatkozó keretrendszerét. Tagjai a kerületi vezetőképző szakvezetők és az országos vezetőképző szakvezető, tanácskozási joggal a lelki közösségek egy-egy küldött tagja.

 

Országos Elnökség

Az országos elnökség a Szövetség ügyvezető szerve: biztosítja a Szövetség zökkenőmentes működését és fejlődését.

 

Felügyelőbizottság

A felügyelőbizottság a Szövetség a rá vonatkozó jogszabályoknak, valamint a hatékony és eredményes gazdálkodás elvének megfelelő működését ellenőrzi. A felügyelőbizottság az országos küldöttgyűlés ülését megelőzően jóváhagyja a Szövetség közhasznúsági beszámolóját, vizsgálatot folytat, megállapítja ügyrendjét és működéséről beszámol az országos küldöttgyűlésnek.
Betekinthet a Szövetség bármely iratába, vezető tisztségviselőitől és a testületeitől felvilágosítást kérhet, mely adatszolgáltatás semmilyen okra hivatkozva nem tagadható meg.
A testületnek legalább négy, legfeljebb a kerületeknek megfelelő számú tagja van. A tagokat a kerületek jelöltjei közül az országos küldöttgyűlés választja meg. A jelölésnek nem feltétele, hogy a jelölt az adott kerületben végezzen cserkészmunkát.
A felügyelőbizottság tagjai a Szövetségben más választott tisztséget nem viselhetnek.
 

Lelki közösségek

Az Ichthüsz Közösség 1920-ban jött létre a Magyar Cserkészszövetség keretén belül. Az alapító cserkészek kiemelkedő neves vezetője Karácsony Sándor egyetemi tanár volt. A közösség a kezdetektől fogva hangsúlyozta, hogy a Magyar Cserkészszövetség szerves része.

A Táborkereszt, Magyar Katolikus Cserkészek Közössége a Magyar Katolikus Püspöki Kar felügyelete alatt álló, az Országos Elnökség és az Országos Intéző Bizottság mellett működő, de tőlük függeten szervezeti egység. A Magyar Cserkészszövetség katolikus cserkészeinek hit és jellemnevelésének segítségére alakult. A Táborkeresztet 1934-ben Sík Sándor alapította.