Szövetség

Országos Küldöttgyűlés

Mint minden egyesület, az MCSSZ is tagokból áll. Egy egyesületi civil szervezeti formában működő szervezetnek (mint az MCSSZ) Küldöttgyűlése a legfőbb döntéshozó szerv, amely a szervezet irányát (stratégiáját), működését határozza meg. Évente minimum egy ülése van. A küldöttgyűlés hatásköre a Szövetség minden ügyére kiterjed. A felmerülő kérdésekben a legfőbb rendelkező, határozó és ellenőrző jog a Küldöttgyűlést illeti.

 

Országos Tanács

Az országos testületben a cserkészkerületek taglétszámuk alapján minden megkezdett 1000Fő után delegálnak egy tagot, az Országos Elnökség pedig 1 fővel képviselteti magát. Az OT legismertebb tevékenysége a szabályzatalkotás és az igazolási kérdések kezelése. Munkájának végzését a testület által felállított állandó, illetve ideiglenesen működő eseti (ad hoc) bizottságok segítik.

 

Országos Elnökség

Az Országos Elnökség az OIB ülések között a Szövetség fő irányító és végrehajtó szerve. Az Országos Elnökség minden olyan feladatot köteles ellátni, melyet a Szövetség Alapszabálya és szabályzatai az Országos Elnökség hatáskörébe utal, valamint köteles végrehajtani és végrehajtatni az Országos Küldöttgyűlés és az OT által hozott határozatokat. Az Országos Elnökség ezek figyelembevételével jogosult két OT között a Szövetség irányítására, a szükséges határozatok meghozatalára, végrehajtására és végrehajtatására.

 

Lelki közösségek

A Táborkereszt, Magyar Katolikus Cserkészek Közössége a Magyar Katolikus Püspöki Kar felügyelete alatt álló, az Országos Elnökség és az Országos Intéző Bizottság mellett működő, de tőlük függeten szervezeti egység. A Magyar Cserkészszövetség katolikus cserkészeinek hit és jellemnevelésének segítségére alakult. A Táborkeresztet 1934-ben Sík Sándor alapította.