Cserkészmúzeum

A gyűjtemény története A Magyar Cserkészszövetség könyvtárát, múzeumát és annak szakgyűjteményeit, valamint a cserkészcsapatok otthonait és emlékeit 1948-ban, az Úttörők Szövetségével történt egyesítéssel - tehát a magyar cserkészet beolvasztásával - egyidőben szüntették meg. Az anyag egy részét máglyára dobták, más részét azonban sikerült múzeumokban, gyűjteményekben, egyházi szerveknél vagy magánosoknál megőrzésre elhelyezni, megmenteni. Az 1988/89-es rendszerváltás után, a cserkészet újraindulásával egyidőben igen sok cserkész relikvia került elő: elsősorban a csapatok öregcserkészei által megőrzött, eldugott értékek; illetve a korábban őrzésre vállalkozott más magánszemélyek, egyházak, múzeumok visszaadták a letétbe helyezett cserkésztárgyakat. Lelkes muzeulógusok és cserkészvezetők közreműködésével ezekből a tárgyakból született meg 1988. májusában a szegedi Feketeházban az első cserkészkiállítás, amit megannyi új kiállítás követett az ország számos pontján, különböző múzeumok rendezésében. 1992 tavaszán született meg a gondolat a Testnevelési és Sportmúzeumban, hogy rendszeresen gyűjtsék a cserkész emlékeket. A felhívás eredményre vezetett, és sok száz könyvet, folyóiratot és cserkész tárgyat tudtunk begyűjteni. Ekkor a Sportmúzeum és a Magyar Cserkészszövetség olyan megállapodást kötött, hogy amint a Szövetségben megteremtődik a lehetőség állandó kiállítás rendezésére, a Sportmúzeum átadja a gyűjtött anyagot a Szövetségnek. Az átadás az új székházunk átvételével, 1994. augusztus 1-vel megtörtént: így alakulhatott meg a MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG GYŰJTEMÉNYE. Az eredeti elgondolás szerint a földszinti nagyterem és helyiségek a Gyűjtemény és egy állandó cserkészkiállítás céljait szolgálta volna. Nagy problémánk, hogy ezt a részt a Szövetség kénytelen volt bérbe adni, hogy a rezsiköltséget pótolni tudja. Így csak időszakos kamara-kiállításokat áll módunkban bemutatni. Első emeleti nagytermünk vitrinjeinek felhasználásával több mint ötven időszakos (3-4 hónapos) kamara-kiállítást mutattunk be. Emellett számos nagyszabású, komplex kiállítást rendeztünk: a legutóbbi 2000 augusztusában nyílt az esztergomi Szent István gimnáziumban a "Magyar cserkészet múltja és jelene" címmel. Ez az anyag nemrég országos körútra indult: volt már Cegléden, Kecskeméten és Szegeden is. Ezen kívül cserkészkiállítást rendeztünk Csongrádon, Tiszaújvárosban, Pásztón, Leányfalun, Szigethalmon, Dunaszerdahelyen és az USA-ban is. Munkánk során segítséget nyújtunk a csapatoknak történetük megírásához, kutatóknak vagy a sajtó, TV, rádió képviselőinek cserkész témájú anyagok összeállításához. Nagyobb cserkész események alkalmából emléklapot, emlékborítékot adunk ki és alkalmi postahivatalt működtetünk. Közreműködésünkkel az 1997. évi Szent Gyöngynapra, az "Ifjúság-sorozatban" a Magyar Posta egy 20,- Ft címletű cserkészbélyeget adott ki.
 

A gyűjtemény jelene: A Magyar Cserkészszövetség Gyűjteménye 2009. március 31-én a Gödöllői Városi Múzeumba, a könyvtár és a védett levéltár pedig a Gödöllői Városi Könyvtárába költözött. A kiállítás ünnepélyes megnyitójára 2009. október 20-án került sor. A gyűjtemény a gödöllői intézmények szabályai alapján látogatható. A levéltár kutatási szabályzata itt megtekinthető:
Levéltari kutatási szabályzat
1. szamú melléklet
2. szamú melléklet

A Cserkészgyűjtemény jövője: Végezetül pedig egy kérésünk lenne a cserkészekhez, a csapatokhoz: legyetek segítőink a pótolhatatlan értékek összegyűjtésében. A cserkész borítéktól a jelvényen, könyvön és folyóiraton át az újságcikkekig, a viharkabáttól a cserkészköpenyig minden cserkészettel kapcsolatos dolog érdekel bennünket. Kérjük, gyűjtsétek be ezeket, írjátok rá pontosan, hogy ki adományozta, mi a postacíme és ha van, a telefonszámát is. Újság és folyóirat cikkek kivágasára írjátok rá, hogy mely újságban jelent meg és mely napon. Az anyagot küldjétek be hozzánk, vagy értesítés alapján érte megyünk. A tárgyakról minden adományozónak elismervényt és köszönőlevelet küldünk. Ugyancsak örömmel vennénk a múzeumok, gyűjtemények segítségét is. Egyben felajánljuk részükre szakmai segítségünket a cserkésztárgyú kiállításaik rendezéséhez.

További információk:
  • Magyar Cserkészszövetség 1025 - Budapest Tömörkény utca 3/a. II.em.
  • Gödöllő Városi Múzeum 2100 - Gödöllő Szabadság tér 5.