Californiai cserkészvezetők találkozója

Beküldte Csepregi Márton - 2016. április 01., 13:23

Californiai cserkészvezetők évi találkozása a Woodside-I bencés gimnáziumban

A festői környezetben elhelyezkedő woodside-i bencés perjelség adott otthont idén a nyugati  cserkészvezetők éves értekezletének Portola Valley-ben. Akárcsak tavaly, idén is szép számmal jelentek  meg a hollywood-i, Los Angeles-i, San Francisco-i csapatok vezetői. San Diego alakuló csapatát egy lelkes kontingens, Portland és Seattle alakuló csapatait a körzeti parancsnok képviselte. Utóbbi kettő éppen előző héten tartott négy napos közös tábort és ezen a hétvégén vezetőik nagy része a seattle-i konzuli napokon vett részt. Öröm volt látni Lendvai-Lintner Imre cscst.-t a KMCSSZ elnökét, és Pintér János cscst.-t a nyugat-kanadai körzet parancsnokát, akik New Jersey-ből illetve Calgary-ból érkeztek erre az alkalomra.

 

 A délelőtt jelentkezésekkel, elszállásolással és fenséges ebéddel telt, kora délután Németh Maurus atya nyitófohászával kezdődött az értekezlet. Az új körzeti parancsnok rövid üdvözlete és bemutatkozása után San Diego-ból Kardos Ildikó tizenöt perces megemlékezése következett Szent Márton születésének 1700. évfordulója alkalmából. Életének kevésbé avatott ismerői is közelebb kerültek tetteihez és tevékenységéhez,  egyúttal megismerkedhettek a köréje fűződő mondavilággal és a magyar kultúrkörben betöltött jelentőségével.

 

 A következő téma a  "ki a szabadba, gyakorlati cserkészet a XXI. században" elgondolással indult, a  résztvevők őrsökre oszolva szabadtéri foglalkozásokon frissítették fel gyakorlati tudásukat. A forgószínpad  rendszerben felállított állomásokat segédtisztek és segédtiszt jelöltek vezették a tőlük elvárt alapossággal, szem előtt tartva a hármas cserkészfelfogást: a tudás átadása mindig alapos, de szórakoztató és közösségépítő hatású is egyúttal, ennek szellemében folyt a sátorfelállítás bekötött szemmel vagy ugyanazon csomó megkötése két vagy több személy együttműködésével. Betetőzésként, a gyakorlati foglalkozás egy vadnyugati iránytűpárbajjal zárult.

 

Rövid szünet után az értekezlet bent folytatódott, Latkóczy László cst. cspk. előadása igazi interaktív beszélgető csoporttá alakította a résztvevőket a "szolgálat, mint cserkész erény/kapcsolattartás más szervezetekkel" összevont téma kapcsán. Csak ez a téma kitöltötte volna az estét az ötletek és vélemények továbbfejlesztésével, de következett Schachinger Tamás cst. cspk. által levezetett jubi tábor kiértékelés, amely interaktivitásban a megelőző témát is lekörözte, így mindenkit meglepetésként ért a vacsorára hívogatás.

 

Vacsora után a résztvevők többsége Tóth "Matyi" Mária cst. vezetésével "hogyan gyarapítsuk cserkészeink népdalkincsét" foglalkozással folytatta, míg a parancsnokok zártkörű megbeszélésen rögzítették a következő év együttműködésének fontosabb elemeit, különös figyelmet fordítva a 2017-es nyugati jubileumi táborra és a körzeti nagytáborokra, miközben vágyakozva hallgatták a szomszéd teremből beszűrődő jókedvű népdalozást. Lefekvésig az est hátralevő része népdalozással és kötetlen beszélgetéssel telt.

 

Vasárnap, reggeli után, Lendvai-Lintner Imre tartotta meg beszámolóját szövetségünk működésének elmúlt évéről. Jóleső volt hallani, szövetségünk újra nőtt, új csapatokat igazoltak, beindult az együttműködés a magyar cserkészszövetségek fórumában, cserkészdiplomáciánk hatékonyan működik, nagyobbítás előtt áll a Sík Sándor cserkészpark is.

 

A magyar cserkészetért bemutatott misét követően a konferencia résztvevői a Magyar Misszió vendégei voltak ebédre, utána konferenciazárás következett és mindenki elindult vissza a dolgos hétköznapokba.

A visszajelzések alapján megállapítható, az értekezlet elérte célját, mindenki feltöltődött lelkileg, a célok világosan megfogalmazottak, azok végrehajtása következik helyi szinten. Köszönettel tartozunk a woodside-i perjelségnek és Németh Maurus atyának értekezletünk fogadásáért és elhelyezéséért, ennél szebb és barátságosabb környezetet és körülményeket cserkészek ritkán találnak. Köszönetünket nyilvánítjuk a Magyar Missziónak és elnökének, Pápai Évának, a körülmények megteremtéséért és fenséges kolbászos karajáért. Szintén köszönettel tartozunk a San Francisco-i cserkészcsapatok fenntartó bizottságának és elnökének, Pataki-Jackovics Ildikónak, a lelkes munkájukért.

 

Következő éves találkozónkat jövőre Dél-Kaliforniában tartjuk.

Oriold Alpár, Kalifornia körzeti parancsnok, Diamond Bar, CA

KMCSSZ sajtószolgálata

Rovat: