Közlemény - Emlékezés Napja

A cserkészet alapítójára emlékeznek

Február 22-e fontos nap a világ cserkészeinek életében, 1857-ben ugyanis ezen a napon született Lord Robert Baden-Powell (Bi-Pi), a cserkészet alapítója. Érdekesség, hogy felesége, Olave szintén e napon született, aki férje munkáját segítve a leánycserkészetet szervezte meg. Ez a nap az ún. Emlékezés Napja, mikor a cserkészek közössége megemlékezik Bi-Pi célkitűzéseiről, nagy álmáról, magukba és egymásra tekintenek, valamint a környezetükben végzendő feladataikra.

Baden-Powell a brit hadsereg tisztjeként szolgált, s ezalatt észrevette, hogy a fiatal fiúk milyen lelkesen és ügyesen látják el a mindennapos feladatokat (betegápolás, hírvivés, felderítés). Itt szerzett pozitív tapasztalataiból merített ihletet a Cserkészet fiúknak c. könyve megírásához. Ebben összefoglalta tapasztalatait, leírta ötleteit s módszereit, hogyan lehet a fiataloknak olyan programokat szervezni, olyan felelősségteljes feladatokat adni, hogy az kitartásra, kötelességtudata, szolgálatkészségre nevelje őket. Mindezt Bi-Pi a cserkészmódszerben látta, mely a folyamatos cselekedve tanulás mellett, megtartó és vidám közösséget teremt, jó hangulatú és tartalmas közös munkát, játékot.

A cserkészet híre szélsebesen járta be a világot és lelkes támogatókra talált. Bi-Pi Brownsea szigetén kísérleti cserkésztábort rendezett, ahol kipróbálta elgondolásait, nevelési módszerét. Legfontosabb újítása az volt, hogy a táborozókat 5-6 fős csoportokra (őrs) osztotta és a legidősebbet megbízta annak összetartásával, vezetésével. Ez a kisközösségi rendszer a mai napig összetartó őrsöket és felelős vezetőket nevel.

Magyarországon 1912-ben – éppen 100 éve – alakult meg a Magyar Cserkészszövetség, s mind a mai napig végzi – 41 év megszakítással - feladatát országszerte majd 250 cserkészcsapattal s több mint 8000 cserkésszel. A külföldön működő magyar cserkészszövetségekkel (romániai, szlovákiai, kárpátaljai, vajdasági, horvát és a Külföldi Magyar Cserkészszövetség) is szoros együttműködésben munkálkodnak. A felelős és gondolkodó fiatalok nevelése komplex feladat, így a cserkészet maga is igen szerteágazó területeket ölel fel. Fontos érték az önkéntesség, mivel a kiscserkészek és cserkészek vezetését önkéntes fiatalok végzik, akik szabadidejüket az őrsükkel töltik, heti gyűléseket tartanak nekik. A vezetőket nyári vezetőképző táborokban készítik fel erre a sok esetben nem egyszerű munkára, ahol a gyakorlati tudás mellett, elméleti oktatást is kapnak, hogy felkészülten lássanak neki az őrsvezetésnek. Fontos érték a magyar cserkészet számára a magyar kultúra, a magyar hagyományok ápolása. Fontos az elkötelezett vallásosság, ugyanakkor a mozgalom mindenki számára nyitott, vallási meggyőződésétől függetlenül, kiemelt cél a természet-közeliség és a természetvédelem, a közösségi munka.

A 10 cserkésztörvény iránymutatása mellett kreatív, mozgalmas, fiatalos programokkal a cserkészet a legnagyobb ifjúsági mozgalom a világon (több mint 30 millió cserkész, 161 országban). Értékeit, módszereit a legkülönbözőbb országok és kultúrák is magukévá tudták tenni. A Magyar Cserkészszövetség fennállásának 100 éves jubileuma alkalmából egész éves nyitott programokkal készül, ma pedig Baden-Powellre emlékezik, aki egy alkalommal, az 1933-ban Gödöllőn rendezett cserkész világtalálkozó után kijelentette, hogy a hogy a magyar cserkészetben valósult meg leginkább az, amit ő cserkészetnek megálmodott.

-br-

www.mcssz.hu