A cserkészet értékei

Értékeink a cserkészet maghatározásából, az alapelveiből és a céljából, a módszereiből fakadnak. Azonban hozzátesz még sok dolgot a múltunk, a hagyományaink és azok az értékek, amelyek máshonnét kerülnek látókörünkbe, de magunkénak tartjuk.
Nevelő mozgalomként értékünk a nevelés, az önnevelés, és az ezekből fakadó fejlődés.
Alapelveink szerint értéknek tartjuk a kötelességteljesítést.
A cserkészetért végzett munkánkat meggyőződésből végezzük, alapvető érték tehát az önkéntesség.
Értékünk a vallásosság, a személyes istenkapcsolat, az erkölcsös életvitel.

A cserkésztörvények alapján a következő értékeket tűzzük magunk elé célul:
  1. A cserkész egyeneslelkű és feltétlenül igazat mond. - becsület
  2. A cserkész híven teljesíti kötelességeit melyekkel Istennek, hazájának és embertársainak tartozik. - kötelességteljesítés
  3. A cserkész, ahol tud, segít. - segítőkészség
  4. A cserkész minden cserkészt testvérének tekint. - testvériesség
  5. A cserkész másokkal szemben gyöngéd, magával szemben szigorú. - lovagiasság
  6. A cserkész szereti a természetet, jó az állatokhoz és kíméli a növényeket. - természetszeretet
  7. A cserkész feljebbvalóinak jó lélekkel és készségesen engedelmeskedik. - engedelmesség
  8. A cserkész vidám és meggondolt. - vidámság
  9. A cserkész takarékos. - takarékosság
  10. A cserkész testben és lélekben tiszta. - tisztaság

A cserkészfogadalom letételével a törvénytartásra, a törvények betartására való szüntelen törekvésre teszünk fogadalmat. A fentiekből is kitűnik, hogy a cserkészet nem csupán a személyiség egy-egy vonására szeretne hatni, hanem az egész embert fejleszti. Az érdekes és hasznos programok, a közösségben megélt élmények, a folyamatos tanulás és a cserkésztörvények együtt biztosítják, hogy a cserkészet egy folyamatos önképzést követelő életmodell legyen, mely nem ér véget a felnőtté válással, hanem a fogadalom megszegéséig vagy életünk végéig tart.