Közösségi szolgálat

 
Gyakran ismételt kérdések
 
1.       Mit jelent pontosan a "legalább 1 éve szereztek őv képesítést"?

A nevelő-oktató intézmény és a Magyar Cserkészszövetség közötti szerződés megkötése előtt 1 évvel az egyén - aki az adott intézmény tanulója - már rendelkezik őrsvezetői képesítéssel.
 
2.       Az Arányosság elve mellett megjegyzett "nem a cserkészet szokványos alaptevékenysége", és "amelyek többletszolgálatot jelentenek a cserkészéleten túl" mondatrészek mit takarnak?

A csapatparancsnoki segéddokumentum szövege kitér arra, hogy az arányosság fogalma alatt mit értenek a Felek. Ez alapján azért, mert valaki cserkész-tevékenységet folytat kizárólag az őrsében, mint az adott őrs tagja nem számolható el idő az 50 órás közösségi szolgálatba. (pl.: Kovács János részt vesz a Farkas őrs őrsgyűlésén)
A cserkészet önkéntes, ezért minden tevékenység, amit fogadalmat tett cserkészeink végeznek - még ha szórakoznak is önkéntesen teszik. A többlet tehát azt jelenti, hogy az alap cserkésztevékenységen túl, ha és amennyiben végez az egyén többletmunkát a saját helyi közösségében akkor elszámolható az 50 órás közösségi szolgálatba. A jogszabály és a rendelkezések ezt a többletet csak és kizárólag az őrsvezetésre értik a tagságon belül. Így az a cserkész számolhatja el önkéntes munkaóráit - a törvényi keretben meghatározott módon - aki őrsvezető képesítéssel rendelkezik.
Ha a cserkészcsapat szervez olyan tevékenységet, mely nyitott a település fiataljainak és illeszkedik az elszámolható tevékenységek körébe, akkor természetesen a csapat, a „külsős” diákoknak is elszámolhatja a szolgálati óráit.
 
3.       Az 1. sz. mellékletben a "végezhető tevékenységek köre" az őrsvezetői feladatkör körülírását jelenti? Ezt ki határozza meg és mi alapján?

A.) A megnevezett szervezeti egység keretében, önkéntesen végzett kisközösségi ifjúságnevelő tevékenység végzése, mely kiterjed
·  a heti 1-2 alkalmas szervezett 60-90 perces kisközösségi találkozók koordinálására
·  a heti 1-2 alkalomból álló találkozókra való felkészülési időre
·  a kisközösségi neveléshez szervesen hozzátartozó közösségi egy, vagy több napos (esetenként bentlakásos /outdoor) kirándulások, a vezetett közösségnek szóló kisközösségi rendezvények szervezésének lebonyolítására
·  táboroztatással járó kisközösségi nevelési folyamatok vezetésére
B.) A megnevezett szervezeti egység keretében, a helyi szervezet által megvalósított, szolgálati célra létrejövő programokon való aktív részvétel (pl.: a helyi cserkészcsapat a tagságán kívül is bevon fiatalokat a plébánia kerítésfestésébe.). 

a törvény és megállapodásnak megfelelő elszámolható időkeretben. (lsd. 7. kérdés)
 
4.       Ha a Szervezetet az Együttműködési megállapodásban foglaltak szerint Buday Barnabás képviseli, akkor hogy tudjuk vele aláíratni a szerződést?
 
A közösségi szolgálatot végző személy a Magyar Cserkészszövetség nevében köt szerződést a helyi intézménnyel. Így az intézmény által aláírt példányokat a közösségi szolgálatot végző személynek (őrsvezető) fel kell küldenie a Magyar Cserkészszövetség Országos Központjába (1255 Budapest, Pf. 192.). A központban  a titkárság kezeli, iktatja és aláíratja, majd pedig
·         visszaküldi Nektek,
·         vagy ha úgy hozza ki a lépés akkor a közösségi szolgálatot végző elhozza
·         illetve valamely MCSSZ rendezvényen ezeket szervezetten visszaosztja
 
5.       Az 1. sz. mellékletben a "szervezeti egység" a helyi cserkészcsapatot jelenti?
 
Igen. Név, szám, telephely, csapatparancsnok (név, születési idő, születés hely, leánykori név, elérhetőség) - mint kapcsolattartó.
 
6.       Az 1. sz. mellékletre milyen hitelesítő jegyeket (aláírás, pecsét) kell tenni, és kinek a részéről?
 
Az 1. sz. mellékletben a csapatparancsok neve (nyomtatott betűvel) és aláírása, valamint a bélyegzővel való hitelesítő jegyek szükségesek.
 
7.       Az elszámolható órákra vonatkozóan mire mennyit lehet elszámolni?
 
Az együttműködés megállapodásban részletesen ki van fejtve az elszámolható órák mennyisége:
 
  • A Felek megállapodnak abban, hogy a foglalkoztatásokra kizárólag napközben, tanítási napokon 14 és 20, más napokon 6 és 20 óra között kerülhet sor.
  • A diákok alkalmanként minimum egy, maximum három óra időtartamban végezhetnek közösségi szolgálatot. Egy óra alatt 60 perc tevékenység értendő.
·         A közösségi szolgálat során a tanuló tevékenységre fordítható idő nem haladhatja meg
o    tanítási szünet ideje alatt a napi három órát és a heti tizenkét órát,
o    tanítási időben a heti hat órát és
§  ba) tanítási napon a napi két órát.
§  bb) tanítási napon kívül a napi három órát.
 
·         A tevékenységre fordítható idő nem haladhatja meg a napi három órát és a heti tizennyolc órát.
  •  A tevékenység befejezése és másnapi megkezdése között legalább tizennégy óra pihenőidőt kell biztosítani.
 
8.       Az együttműködési megállapodás 5. pontjánál (Kapcsolattartók) a ”A Szervezet részéről a program felelőse és kapcsolattartója” bekezdés alatt kinek kell az adatait megadni?

A cserkészcsapat parancsnokának nevét és elérhetőségeit kell feltüntetni.

9.       Ki írja alá a dokumentumot a szervezet részéről?
 
Buday Barnabás cst. (16.) Országos Elnök írja alá a szerződést.
 
10.    Az egy intézménybe járó diákok esetében külön-külön szükséges az együttműködési megállapodás megkötése?
 
Nem, a Magyar Cserkészszövetség, intézményenként egy-egy keret-megállapodást köt. A tanulók munkájának nyomon követésére a közösségi szolgálati napló szolgál, melyet a csapatparancsnok hitelesít.
 
11.    Mi történik akkor, ha a helyi intézmény nem fogadja el a csapatparancsnok hitelesítő aláírását a szolgálati naplóban?
 
Ebben az esetben a naplót küldjétek el a Magyar Cserkészszövetség Országos Központjába, ahol a hitelesítést elvégezzük. (1255 Budapest, Pf. 192.)

Frissítve: 2015. június 1.
 
Elszámolható az őrsvezetői szolgálat

Gyakran ismételt kérdések pdf. fájl letöltése