Sportegyesület

I. fejezet
Általános rendelkezések
 
1.       A Sportegyesület neve:                                    CserKészen a Sportra Sportegyesület
2.       A Sportegyesület rövidített neve:                   Cserkész SE
3.       A Sportegyesület székhelye:                         1025 Budapest, Tömörkény u. 3/a
4.       A Sportegyesület működési területe:           Magyarország
5.       A Sportegyesület jogállása:                           a Sporttv. 16. §-a alapján nyilvántartásba vett
                                                                                       sportegyesület, önálló jogi személy.
 
II. fejezet
Az Egyesület célja, tevékenységei
 
1.       A Sportegyesület célja:
-       sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése (Sporttv. 16. § (1) bek.);
-       amatőr- és versenysportok népszerűsítése, különösen a lovas-, vízi-, vitorlázás-, túrázás-, tájfutás-, biatlon-, triatlon-, labdarúgás-, kosárlabda-, amerikai futball-, küzdő-, siklóernyőzés-, ejtőernyőzés-, alpinizmus-,                 sakk, go, lövészet-, motoros repülés-, vitorlázórepülés-, kerékpár-, sí-, íjászat-, barlangász- és hegymászó sportokra, ezen belül az utánpótlás nevelésre, valamint a versenyzés támogatására;
-       az egyesületi munka színvonalának emelése érdekében nemzetközi kapcsolatok építése, valamint csereprogramok szervezése;
-       egészségnevelés, valamint az egyesületi tagok állóképességének a fejlesztése;
-       a tagok érdekeinek képviselete;
-       a sport népszerűsítése;
-       rendszeres sportolás, testedzés, felüdülés biztosítása;
-       nevelés, oktatás, képességfejlesztés;
-       sporttevékenységek bemutatása, versenyek szervezése, lebonyolítása;
-       sportági tevékenységekbe nem egyesületi tagok bevonása megismertetés céljával.

A Sportegyesület a versenysport, a tehetséggondozás, az utánpótlás-nevelés és a szabadidősport műhelye (Sporttv. 16. § (2) bek.).
 
2.       Az 1. pontban vázolt cél megvalósítása érdekében a Sportegyesület főbb tevékenységei (a Sporttv. 16.§ (1) bekezdése szerinti alaptevékenység):
-       sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése (Sporttv. 16. § (1) bek.);
-       amatőr- és versenysportok népszerűsítése, tehetséggondozás
-       tanfolyamok szervezése
-       szintfelmérés, vizsgáztatás
-       a versenyzés támogatása
-       versenyekre való felkészítés
-       versenyek, valamint sportrendezvények szervezése
-       tevékenységével kapcsolatban, tagjai érdekében érdekképviseletet lát el.

2015. évi rendes közgyűlés